Prijs- en contractvorming

Daclarkie Webdesign werkt niet meer op een strict commerciele basis. Wat de prijsvorming betreft wordt al naar gelang de aard van de opdrachtgever afspraken gemaakt:

  • Vrijwilligers organisaties: met name verenigingen met uitsluitend vrijwillige medewerkers. Hier wordt alleen een kostenvergoeding in rekening gebracht. 
  • Non profit organisaties met name stichtingen en verenigingen met voornamelijk vrijwillige medewerkers. Hier wordt een vast bedrag op basis van een urentarief in rekening gebracht.
  • Zakelijke bedrijven/organisaties Hier wordt door mij ook zakelijk gewerkt.

De inspanning en derhalve de kosten worden sterk beinvloed door de soort website, zoals hieronder wordt aangegeven:

De echte kosten?

Wat het kost om een website te realiseren vanaf het idee tot aan het moment van operationele ingebruikname is sterk afhankelijk van de verwachte intensiteit van de informatiestromen - het beheer dus. In dit verband onderkennen we de volgende soorten websites: 

  • Statische websites met minimaal beheer
  • Dynamische websites met regelmatig beheer
  • Interactieve websites met intensief beheer die bovendien bijdragen van leden/bezoekers verwerken.

De kosten van coderen en testen lopen sterk op als de informatieverwerking intensiever wordt. Met name bij interactieve websites dient gebruik te worden gemaakt van 'front end' formulieren. De kosten lopen op van honderden euro's voor statische websites tot duizenden euro's voor dynamische websites en voor interactieve websites veel meer.