Onze werkwijze

Onze werkwijze in grote lijnen

 • Offerte nav orientatie
 • Ontwerp - online prototype
 • Bouw - coderen, technische zaken regelen
 • Inhoud vullen - nav handleiding 
 • Website publiceren

Onderhoud/begeleiding

Hoofdactiviteiten zijn:

 • het adviseren bij de aanpak en het formuleren van wensen. De keuze van Beheersysteem (Content Management Systeem, ofwel CMS) hoort hierbij voorafgaand aan de volgende fasen.
 • het ontwikkelen van het ontwerp: de layout, de vormgeving en de functionaliteit 
 • het bouwen van de site: het coderen van de bestanden en het inrichten van de internet server.
 • het verzamelen/bewerken van de eerste inhoud: teksten, afbeeldingen enzovoort.
 • het begeleiden van de ingebruikname van de nieuwe website.
 • tenslotte het ondersteunen van beheerders en het technische onderhoud

Alle activieiten vragen om een goede samenwerking/taakverdeling met de opdrachtgeveer. Het organisatorisch begeleiden van het realisatieproces is dan ook een hoofdactiviteit.