Bridgeclub Tuinen en Akkers

bridgeclub-tuinenenakkers.nl

Bridgeclub Tuinen en Akkers is een van de bekendste bridgeverenigingen in Zoetermeer. Doelstellingen van de site zijn: 

  • de ledenwerving te bevorderen
  • Nieuwsberichten voor leden te publiceren
  • Aktiviteiten voor niet leden aan te kondigen.

Kenmerken van deze website:

  • vaste en dynamische (nieuws) pagina's
  • formulieren for contact, het aanvragen van lidmaatschep en het inschrijven for Aktiviteiten.
  • geautomatiseerde nieuwsbrieffuncties
  • responsive "mobile first" weergave

Techniek

Beheersystem: ProcessWire.
Hosting server: LInux, PHP, MySQL
Ontwikkel platform: Windows/XAMPP, PHP, MYSQL, Custom CSS, ProcessWire