Theo Janssen Fotowerken

fotowerken.nl

Deze bijna 10 jaar oude website is het internet atelier van fotograaf en kunstenaar Theo Janssen. Hier publiceert hij een groot aantal fotogalerijen uit zijn collectie in zorgvuldig gekozen rubrieken. Regelmatig publiceert hij fotoverslagen van eigen excursies en van de activiteiten en projecten van de fotoclub Fotowerken die hij runt.

Kenmerkenvan deze actuele website:

  • webpresence en algemene informatie
  • schermbreed slideshow voor het etaleren van zijn werken
  • promotie van zijn werkgroep FotoWerken.
  • layout en vormgeving geheel naar specificatie opdrachtgever
  • geavanceerd systeem voor het beheren van fotogalerijen

Techniek

Beheersystem: WordPress, de wp plugin Photo Gallery van WEB-DORADO

Hosting server: LInux, PHP, MySQL

Ontwikkel platform: Windows/XAMPP, PHP, MYSQL, Custom CSS theme , WordPress