DAC SLIDER

Soorten websites

Als eenmansburo richt Daclarkie Websites op bepaalde soorten websites. Hoe indelen van websites kan gedaan worden op vele manieren, bijvoorbeeld, naar sector, naar type opdrachtgever, naar functie of doel, naar complexiteit inhoud enzovoort. Aangezien alle websites in de behoefte voorzien informatie te publiceren en uit te wisselen wordt hier een indeling naar soort informatie gehanteerd.

Statische websites

Dit zijn basis-websites. Eenvoudig op te zetten websites met vaste informatie over identiteit, doel, vaste activiteiten en contactgegevens. Onderhoud is minimaal. Bezoek is toevallig, naar aanleiding of invitatie. Zij vergen nagenoeg geen beheersvaardigheden van de eigenaar.

Actuele websites

Websites waar naast vaste informatie ook periodiek veranderende of toegevoegde informatie.wordt gepubliceerd. Actuele informatie kan betrekking hebben op activiteiten, producties , artikelen, verslagen enz. Beheer is hier periodiek naar behoefte/voortgang. Bezoek is ook periodiek terugkerend naar behoefte door belangstellenden. Voor het beheer zijn basisvaardigheden nodig, met name voor het voorbereiden, plaatsen en opmaken van teksten, beeldmateriaal, bijlagen enz.

Dynamische websites

Hier wordt de informatievoorziening routinematig, zo niet verplicht. Denk aan verenigingswebsites waar wekelijks de plannen en verslagen/resultaten worden bekend gemaakt. Beheer is routinematig en moet efficient uitgevoerd kunnen worden. Bezoek is ook routinematig door deelnemers, leden, betrokkennen enz. Voor het beheer zijn redacteursvaardigheden wenselijk, zelfs vereist.

Interactieve websites

NIet alleen dynamisch, maar ook een persoonlijke relatie met bezoeker wordt onderhouden.....Zij zijn een uitdaging voor opdrachtgevers, website ontwikkelaars en redacteuren. Daarom ook interessant.

Community websites

Wat zijn deze...

Daclarkie heeft vooral met deze soorten websites ervaring en kan je zeker helpen.

--- /// ---

Post Comment

Anton 09-Apr-17 - 10:39pm

Rating: * * * - -

Testing Anton